Sjómennt Hér má nálgast Áttina, umsóknarvefgátt fræðslusjóða

Fyrirtækjastyrkir

Sjómennt skapar tækifæri!

Fyrirtæki, stéttarfélög og eða fræðsluaðilar sækja um styrki til stjórnar Sjómenntar með því að senda umsókn þar sem fram koma helstu upplýsingar vegna viðkomandi fræðsluverkefnis.

Tekið er á móti umsóknum um styrk í gegnum umsóknarvefgáttina www.attin.is sem er einnig aðgengileg hér á heimasíðu Sjómenntar.

Umsóknin er tekin til afgreiðslu hjá stjórn Sjómenntar og vinnur hún skv. eftirfarandi viðmiðunarreglum við úthlutanir styrkja:

Ath. nýjar reglur taka gildi 1. jan.2023 og gilda gagnvart námi/námskeiðum sem byrja eftir þann tíma.

 • Rekstur starfstengdra námskeiða styrkt að hámarki 80% (Gildistími frá 1. jan. 2023 og gildir gagnvart námi/námskeiðum sem hefst eftir þann tíma) af viðurkenndum kostnaði. F.o.m. 1. janúar 2004. (Síðasta breyting gerð í des. 2022).
 • Almennur styrkur vegna námskeiða er 80% (Gildistími frá 1. jan. 2023 og gildir gagnvart námi/námskeiðum sem hefst eftir þann tíma) en getur þó aldrei orðið meiri en sem svarar kr. 40.000.- á kennda kls. f.o.m. desember 2012. (Síðasta breyting gerð í des. 2022). Tómstundarnámskeið eru styrkt um 50% af kostnaði.
 • Athugið að greitt er að hámarki kr. 300.000.- í styrk vegna náms/námskeiða pr. starfsmann. (f.o.m. 1. janúar 2018)
 • Tölvu-og tungumálanámskeið hjá fyrirtækjum eru almennt styrkt um 80% (Gildistími frá 1. jan. 2023 og gildir gagnvart námi/námskeiðum sem hefst eftir þann tíma). af kostnaði enda teljast slík námskeið ávallt starfstengd.(Síðasta breyting gerð í des. 2022).
 • Vinnuvélanámskeið styrkt beint til fyrirtækja sem starfstengd námskeið að hámarki 80% (Gildistími frá 1. jan. 2023 og gildir gagnvart námi/námskeiðum sem hefst eftir þann tíma) af viðurkenndum kostnaði. (Síðasta breyting gerð í des. 2022).
 • Þarfagreiningar á fræðslu innan fyrirtækja eru styrktar um 80% en í hlutfalli við þann starfsmannafjölda viðkomandi fyrirtækis sem tilheyra stéttarfél. innan SGS.
 • Þá er boðið upp á verkefnið Fræðslustjóra að láni en þar er um að ræða samning sem gerður er um tiltekinn tímafjölda vinnu utanaðkomandi fræðslu-og mannauðsráðgjafa sem fer yfir skipulag þjálfunar og fræðslu fyrirtækisins. Niðurstaðan er fræðsluáætlun sem er sérsniðin að þörfum viðkomandi fyrirtækis.
 • Íslenskunám fyrir erlenda starfsmenn eru styrkt til fyrirtækja um 80% (Gildistími frá 1. jan. 2023 og gildir gagnvart námi/námskeiðum sem hefst eftir þann tíma) af þeim kostnaði sem eftir stendur eftir fjármögnun menntamálaráðuneytis á þeim námskeiðum. Lagt er til að námskeiðin verði þá einstaklingunum sjálfum að kostnaðarlausu. Einnig eru fyrirtæki hvött til þess að bjóða upp á íslenskunámskeiðin á vinnutíma þegar þess er kostur. (Síðasta breyting gerð í des. 2022).
 • Námskeið erlendis: Fyrirtæki sem óskar eftir að senda starfsmenn á námskeið erlendis, getur sótt um 80%(72% ef utan SA) af viðurkenndum kostnaði. Styrkur getur þó ekki orðið hærri en kr. 300.000.- vegna hvers starfsmanns og þar af getur ferðakostnaður ekki orðið meiri en sem nemur kr. 100.000.- af heildarupphæð styrks. Ef sambærilegt námskeið er í boði innanlands er ferðakostnaður undanskilinn heildarkostnaði og því ekki styrktur. (síðast breytt f.o.m. 1. janúar 2018)
 • Náms- og kynnisferðir: Sjómennt veitir ekki styrk til fyrirtækja vegna náms- og kynnisferða til útlanda.
 • Afstaða stjórnar til styrkveitinga í þróunarverkefni, stærri fræðsluverkefni og námsefnisgerð er metin hverju sinni út frá eðli verkefnanna.
 • Veittir eru þróunar-og nýsköpunarstyrkir í rafrænt námsumhverfi fyrirtækja, uppsetningu og þróun. Stjórn sjóðsins metur slíkar umsóknir hverju sinni. Áskrift að rafrænu námsumhverfi/námskerfi er styrkt um 80% af reikningi í hlutfalli við fjölda starfsmanna sem aðild eiga að sjóðnum. Aldrei greitt meira er sem nemur kr. 6.000 pr. starfsmann á ári. Gert er ráð fyrir áskrift í a.m.k. 6-12 mánuði, sjá hér
 • Styrkt er áskrift að stafrænu námsumhverfi, sjá hér

Ítrekað er að launakostnaður fyrirtækja er aldrei hluti af þeim kostnaði námskeiða sem Sjómennt styrkir, þá er heldur ekki tekinn með kostnaður vegna veitinga á námskeiðum.

Styrkloforð stjórnar hverju sinni eru ávallt gerð upp og styrkur greiddur eftir að verkefnið hefur farið fram – eða námskeið hefur verið haldið. Slíku uppgjöri þarf að fylgja þátttakendalisti þar sem fram kemur félagsaðild starfsmanna og kvittanir fyrir staðfestum kostnaði. Tekið er á móti allt að 12 mánaða gömlum kvittunum/reikningum. Fyrirtæki geta fengið allt að 3 mkr. á ári í styrk.

Síðast uppfært í sept. 2022: Átaksverkefni (gildistími frá 15. mars 2020 til 31. desember 2022). (Síðasta breyting á endadagsetningu gerð í sept. 2022).