Hér má nálgast Áttina, umsóknarvefgátt fræðslusjóða

Fyrirtækjastyrkir

Sjómennt skapar tækifæri!

Fyrirtæki, stéttarfélög og eða fræðsluaðilar sækja um styrki til stjórnar Sjómenntar með því að senda umsókn þar sem fram koma helstu upplýsingar vegna viðkomandi fræðsluverkefnis.

Tekið er á móti umsóknum um styrk í gegnum umsóknarvefgáttina www.attin.is sem er einnig aðgengileg hér á heimasíðu Sjómenntar.

Umsóknin er tekin til afgreiðslu hjá stjórn Sjómenntar og vinnur hún skv. eftirfarandi viðmiðunarreglum við úthlutanir styrkja:

 • Rekstur starfstengdra námskeiða styrkt að hámarki 90% (gildistími frá 15. mars 2020 til og með 31. des. 2021) af viðurkenndum kostnaði. F.o.m. 1. janúar 2004.(Síðasta breyting á endadagsetningu gerð í júní 2021).
 • Almennur styrkur vegna námskeiða er 90% (gildistími frá 15. mars 2020 til og með 31. des. 2021) en getur þó aldrei orðið meiri en sem svarar kr. 40.000.- á kennda kls. f.o.m. desember 2012. (Síðasta breyting á endadagsetningu gerð í júní 2021).
 • Athugið að greitt er að hámarki kr. 300.000.- í styrk vegna náms/námskeiða pr. starfsmann. (f.o.m. 1. janúar 2018)
 • Tölvu-og tungumálanámskeið hjá fyrirtækjum eru almennt styrkt um 90% (gildistími frá 15. mars 2020 til og með 31. des. 2021) af kostnaði enda teljast slík námskeið ávallt starfstengd.(Síðasta breyting á endadagsetningu gerð í júní 2021).
 • Vinnuvélanámskeið styrkt beint til fyrirtækja sem starfstengd námskeið að hámarki 90% (gildistími frá 15. mars 2020 til og með 31. des. 2021) af viðurkenndum kostnaði. (Síðasta breyting á endadagsetningu gerð í júní 2021).
 • Þarfagreiningar á fræðslu innan fyrirtækja eru styrktar um 75% en í hlutfalli við þann starfsmannafjölda viðkomandi fyrirtækis sem tilheyra stéttarfél. innan SGS.
 • Þá er boðið upp á verkefnið Fræðslustjóra að láni en þar er um að ræða samning sem gerður er um tiltekinn tímafjölda vinnu utanaðkomandi fræðslu-og mannauðsráðgjafa sem fer yfir skipulag þjálfunar og fræðslu fyrirtækisins. Niðurstaðan er fræðsluáætlun sem er sérsniðin að þörfum viðkomandi fyrirtækis.
 • Íslenskunám fyrir erlenda starfsmenn eru styrkt til fyrirtækja um 90% (gildistími frá 15. mars 2020 til og með 31. des. 2021) af þeim kostnaði sem eftir stendur eftir fjármögnun menntamálaráðuneytis á þeim námskeiðum. Lagt er til að námskeiðin verði þá einstaklingunum sjálfum að kostnaðarlausu. Einnig eru fyrirtæki hvött til þess að bjóða upp á íslenskunámskeiðin á vinnutíma þegar þess er kostur. (Síðasta breyting á endadagsetningu gerð í júní 2021).
 • Námskeið erlendis: Fyrirtæki sem óskar eftir að senda starfsmenn á námskeið erlendis, getur sótt um 75%(67,5% ef utan SA) af viðurkenndum kostnaði. Styrkur getur þó ekki orðið hærri en kr. 300.000.- vegna hvers starfsmanns og þar af getur ferðakostnaður ekki orðið meiri en sem nemur kr. 100.000.- af heildarupphæð styrks. Ef sambærilegt námskeið er í boði innanlands er ferðakostnaður undanskilinn heildarkostnaði og því ekki styrktur. (síðast breytt f.o.m. 1. janúar 2018)
 • Náms- og kynnisferðir: Sjómennt veitir ekki styrk til fyrirtækja vegna náms- og kynnisferða til útlanda.
 • Afstaða stjórnar til styrkveitinga í þróunarverkefni, stærri fræðsluverkefni og námsefnisgerð er metin hverju sinni út frá eðli verkefnanna.

Ítrekað er að launakostnaður fyrirtækja er aldrei hluti af þeim kostnaði námskeiða sem Sjómennt styrkir, þá er heldur ekki tekinn með kostnaður vegna veitinga á námskeiðum.

Styrkloforð stjórnar hverju sinni eru ávallt gerð upp og styrkur greiddur eftir að verkefnið hefur farið fram – eða námskeið hefur verið haldið. Slíku uppgjöri þarf að fylgja þátttakendalisti þar sem fram kemur félagsaðild starfsmanna og kvittanir fyrir staðfestum kostnaði. Tekið er á móti allt að 12 mánaða gömlum kvittunum/reikningum. Fyrirtæki geta fengið allt að 3 mkr. á ári í styrk.

Síðast uppfært í júní 2021: Átaksverkefni (gildistími frá 15. mars 2020 til og með 31. des. 2021). (Síðasta breyting á endadagsetningu gerð í júní 2021).