Fræðsluátak vegna Covid-19

Breytingar á úthlutunarreglum sjóðanna eru eftirfarandi: 

Gildistími framlengdur frá 30. september 2022 til og með 31. desember 2022:
• Endurgreiðslur til fyrirtækja vegna kostnaðar við námskeiðahald, voru hækkaðar úr allt að 75% í allt að 90% af styrkhæfum heildarkostnaði.  
• Hámarksupphæð einstaklingsstyrkja verður áfram kr. 130.000 á ári miðað við núverandi reglur. Hlutfalli endurgreiðslu var hins vegar breytt og er 90% í stað 75% af kostnaði við námið.  
• Tómstundstyrkir sem voru 75% en að hámarki kr. 30.000 á ári eru í sama hámarki og hefðbundnir styrkir, það er kr. 130.000 á ári. Hlutfall endurgreiðslunnar verði sömuleiðis 90% af viðurkenndum kostnaði við námið. 

Samningar við fræðsluaðila; þessum hluta átaksins er lokið

Gerðir voru samningar við fræðsluaðila sem bjóða upp á vefnám/fjarnám (einnig staðbundið þegar það er hægt vegna Covid)þar sem fyrirtækjum og einstaklingum er boðin þátttaka í námi/námskeiðum þeim að kostnaðarlausu. Sumir þessara fræðsluaðila bjóða einnig upp á ársáskrift að fjölda námskeiða og er áskriftin fjármögnuð að fullu.

Einstaklingar og fyrirtæki geta skráð sig hjá viðkomandi fræðsluaðilum sem sjóðurinn er með samninga við án þess að greiða (gildir gagnvart námi/námskeiði eða áskrift sem kostar að hámarki 30.000,-). Fræðsluaðilarnir senda reikninga beint á sjóðina.

Hægt er að sjá lista yfir framboð á námi hér á heimasíðunni: https://landsmennt.is/frambod-a-nami/

Frí Íslenskunámskeið; þessum hluta átaksins er lokið

Í ljósi þess að borið hefur á aukinni eftirspurn eftir íslenskunámskeiðum þá hafa stjórnir sjóðanna ákveðið að gera samninga við símenntunarmiðstöðvar til að auka framboð á íslenskunámskeiðum og bjóða upp á fulla fjármögnun íslenskunámskeiða fram að 1.júní 2021.  Skráning fer fram hjá símenntunarmiðstöðvum (félagsmönnum að kostnaðarlausu og reikningar sendir beint á sjóðina) og þá skiptir ekki máli hvort félagsmenn skrái sig sjálfir eða séu skráðir af atvinnurekanda inn á námskeiðin, hvort heldur sem er þá verður um fulla fjármögnun að ræða. 

Hægt að sjá allar símenntunarmiðstöðvar um allt land hérhttps://fraedslumidstodvar.is/  

Námskeiðin eru að hluta til í fjarnámi og að hluta til í staðbundnu námi með takmörkuðum fjölda þátttakenda út af takmörkunum vegna sóttvarna.